Ewangelia wg św. Łukasza widziana oczami dziecka. „

Uczniowie klasy 4 wzięli udział w konkursie diecezjalnym: ,,Ewangelia wg św. Łukasza widziana oczami dziecka. ” Do Wydziału Katechetycznego wysłano dwie prace , które wyłoniła szkolna komisja oceniająca biorąc pod uwagę ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetykę wykonania prac oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.