Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Nominacja Wójta Gminy Joniec do challengu

Najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu odpowiedzieli na nominację Wójta Gminy Joniec do challengu, apelując o wsparcie dla Pana Marcina Żuradzkiego.


https://www.facebook.com/watch/?v=3531788560222665

Nie pozostańmy obojętni, odpowiedzmy na apel najmłodszych.

https://www.siepomaga.pl/marcin-zuradzki

Nominacje:

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na Obcasach”

W trosce o wysoką jakość nauczania zdalnego proponujemy:-możliwość realizacji nauczania zdalnego przez ucznia na terenie szkoły w przypadku np. problemów technicznych, braku sprzętu itp. pod opieką nauczyciela świetlicy. ( wystarczy zgłosić taką potrzebę- już 3 przypadki takie się zdarzyły )-możliwość wsparcia technicznego dla rodziców i uczniów w zakresie obsługi e-dziennika czy Teamsa przez nauczyciela świetlicy codziennie od 8.00 do 9.00 na terenie szkoły- organizację spotkań dla ucz. klasy 8 na terenie szkoły w grupach do 5 osób z przedmiotów obowiązujących na egzaminie.Jednocześnie prosimy rodziców o czytanie wiadomości zamieszczanych poprzez e-dziennik.

Zdalne nauczanie

ZDALNIE NAUCZANIE KLAS 4-8Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkole i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Świetliczaki na tropie….

W październiku bieżącego roku świetlica szkolna przystąpiła do projektu „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie skrzydeł natury…” Celem projektu jest wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia. Uwrażliwienie dzieci na piękno i historię najbliższej okolicy oraz promowanie własnego regionu.

https://www.facebook.com/groups/swietliczakinatropie/