Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 oddziały 0A,0B oraz klasy I-III godz. 9.00 klasy IV-VIII godz. 11.00.

Msza św. o godz. 10.00. Bardzo prosimy o zmierzenie wzrostu dzieci i przyniesienie takiej informacji na rozpoczęcie roku tj.

1 września 2020 lub podanie do sekretariatu. Uwaga dziennik elektroniczny jest nieaktualny.

Uwaga!!!
Dnia 1 września 2020 r. nie będzie dowozów dla uczniów

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

PROCEDURY ZWROTU KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JOŃCU

CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK NIEBĘDĄCYCH PODRĘCZNIKAMI

1.Uczniowie/Rodzice mogą dokonywać zwrotu książek do 20 czerwca 2020 r.

w godzinach 9.00-12.00 w poniedziałki, czwartki i piątki.

2.Miejscem zwrotu książek będzie w hol przy wejściu oznaczonym dla uczniów.

3.Nauczyciel bibliotekarz/Rodzic/uczeń podczas zwrotu książek powinien używać środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.

4.Wszystkie zwrócone zbiory biblioteczne podlegają kwarantannie .

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej będzie odbywać się od 18 do 24 czerwca 2020 według poniższego harmonogramu

2. Miejscem zwrotu książek będzie hol przy wejściu dla uczniów.

3. Bibliotekarz/Rodzic/uczeń podczas zwrotu podręczników powinien używać środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.

4. Przyjmowane są tylko pełne komplety(uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia kartek). Za podręczniki zniszczone lub zagubione Rodzic, zgodnie z regulaminem,zobowiązany jest do wniesienia opłaty w określonym terminie .

5. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się:

− umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie,trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.

6. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem:

− zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie, zgniecenie lub połamanie) płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

7.Nadzór nad zwrotem podręczników będą sprawować wychowawcy oraz bibliotekarz.

  1. Pakiety podręczników wraz z kartką z imieniem i nazwiskiem ucznia ustawiane są na korytarzu.
  2. Uczeń/rodzic jest informowany o brakach lub stwierdzonych zniszczeniach.

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

UCZNIOWIE ( LUB ICH RODZICE) W WYZNACZONYM DNIU PRZYNOSZĄ PODRĘCZNIKI ZAPAKOWANE W FOLIOWĄ REKLAMÓWKĘ. WYCHOWAWCA WRAZ Z BIBLIOTEKARZEM SPRAWDZA STAN PODRĘCZNIÓW.

18 CZERWCA 2020- KLASA VIII

22 CZERWCA 2020 -KLASY I-III g.8.00-11.00

23 CZERWCA 2020 -KLASY IV-V g.8.00-11.00

24 CZERWCA 2020 -KLASY VI-VII g.8.00-11.00