Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jońcu – mgr Bożena Jaworska

V-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jońcu – mgr Elżbieta Krysiak