Pomagamy Dzieciom z afryki

Uczniowie naszej szkoły brali udział w zbiórce pieniędzy na Polską Fundację dla Afryki poprzez zakup „cegiełki” w postaci magnesu. Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawa warunków ich życia.