W trosce o wysoką jakość nauczania zdalnego proponujemy:-możliwość realizacji nauczania zdalnego przez ucznia na terenie szkoły w przypadku np. problemów technicznych, braku sprzętu itp. pod opieką nauczyciela świetlicy. ( wystarczy zgłosić taką potrzebę- już 3 przypadki takie się zdarzyły )-możliwość wsparcia technicznego dla rodziców i uczniów w zakresie obsługi e-dziennika czy Teamsa przez nauczyciela świetlicy codziennie od 8.00 do 9.00 na terenie szkoły- organizację spotkań dla ucz. klasy 8 na terenie szkoły w grupach do 5 osób z przedmiotów obowiązujących na egzaminie.Jednocześnie prosimy rodziców o czytanie wiadomości zamieszczanych poprzez e-dziennik.