Świetliczaki na tropie….

W październiku bieżącego roku świetlica szkolna przystąpiła do projektu „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie skrzydeł natury…” Celem projektu jest wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia. Uwrażliwienie dzieci na piękno i historię najbliższej okolicy oraz promowanie własnego regionu.

https://www.facebook.com/groups/swietliczakinatropie/