Przywitanie wiosny

„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno!Ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy!” 22 marca dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Uroczystości powitania Wiosny rozpoczęły się od zabaw związanych z tematyką wiosenną. Dzieci dowiedziały się o starym zwyczaju topienia Marzanny. Maluszki oraz Starszaki radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie, na czele którego widniała Marzanna. Jesteśmy pewni, że Wiosna zawita już do nas na dobre.

Nominacja Wójta Gminy Joniec do challengu

Najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Wkrą w Jońcu odpowiedzieli na nominację Wójta Gminy Joniec do challengu, apelując o wsparcie dla Pana Marcina Żuradzkiego.


https://www.facebook.com/watch/?v=3531788560222665

Nie pozostańmy obojętni, odpowiedzmy na apel najmłodszych.

https://www.siepomaga.pl/marcin-zuradzki

Nominacje:

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na Obcasach”

W trosce o wysoką jakość nauczania zdalnego proponujemy:-możliwość realizacji nauczania zdalnego przez ucznia na terenie szkoły w przypadku np. problemów technicznych, braku sprzętu itp. pod opieką nauczyciela świetlicy. ( wystarczy zgłosić taką potrzebę- już 3 przypadki takie się zdarzyły )-możliwość wsparcia technicznego dla rodziców i uczniów w zakresie obsługi e-dziennika czy Teamsa przez nauczyciela świetlicy codziennie od 8.00 do 9.00 na terenie szkoły- organizację spotkań dla ucz. klasy 8 na terenie szkoły w grupach do 5 osób z przedmiotów obowiązujących na egzaminie.Jednocześnie prosimy rodziców o czytanie wiadomości zamieszczanych poprzez e-dziennik.

Zdalne nauczanie

ZDALNIE NAUCZANIE KLAS 4-8Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkole i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Świetliczaki na tropie….

W październiku bieżącego roku świetlica szkolna przystąpiła do projektu „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie skrzydeł natury…” Celem projektu jest wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia. Uwrażliwienie dzieci na piękno i historię najbliższej okolicy oraz promowanie własnego regionu.

https://www.facebook.com/groups/swietliczakinatropie/