Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

WITAJ SZKOŁO!!!
3 września 2018 r. w naszej szkole został uroczyście zainaugurowany nowy rok szkolny. Uroczystość ta odbyła się na placu szkolnym. Apel zapoczątkowało uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego. Pani Dyrektor oraz Wójt gminy Joniec powitali serdecznie nowych, jak i dotychczasowych uczniów oraz życzyli wszystkim m.in. wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym, rozwijania swoich zainteresowań i talentów.